ebebek Kurumsal

Ara

Etik Kurallar

ebebek Çalışma İlkeleri ve Etik Kodu

ebebek çalışma ilkeleri ve etik kodu, çalışanlarımız, bebeveynlerimiz, iş ortaklarımız ve diğer paydaşlarımızla olan ilişkilerimizin düzenlenmesi, hizmet kalitemizin artırılması ve kaynaklarımızın etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılması amacıyla oluşturulmuştur. ebebek çalışma ilkeleri ve etik kodu, ortak bir kurum kültürü oluşturulmasına hizmet eden ve tüm çalışanlarımızın uyması gereken kurallardır.

 • En değerli varlıklarımızın bebeveynlerimiz, çalışanlarımız ve ürünlerimiz olduğunun bilincindeyizdir.
 • Ürün yelpazemizi bebeveynlerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak belirleriz, zengin ürün çeşitliliği sunarız.
 • Bebeveynlerimizin hesaplı fiyatlardan alışveriş yapabilmeleri için masraf ve giderlerimize dikkat ederiz.
 • Bebeveynlerimizin, bebeklerine karşı yoğun duygularını anlamaya gayret eder, bu süreçteki kaygı ve telaşlarına saygı duyarız.
 • Bebeveynlerimizin geri bildirimlerini can kulağıyla dinler, aksayan yönlerimizi onlardan öğrenip hızlı çözüm sağlarız.
 • Bebeveynlerimize satış sonrasında da üstün hizmet sunmaya devam ederiz.
 • Mağazalarımızı, bebeveynlerimizin kolay ulaşımını dikkate alarak konumlandırırız.
 • Organizasyonumuz yalın, basit ve güçlüdür.
 • Kararlarımızı gerçekçi verilere dayandırırız. İstatistiklere önem verir, sadece ölçebildiğimiz şeyleri geliştirebileceğimize inanırız.
 • Organizasyonumuzu en sağlıklı biçimde yönetmek ve doğru kararları zamanında alabilmek için en güncel teknolojilerden istifade ederiz.
 • ebebek sürekli öğrenen bir organizasyondur.
 • Hata yapmak tecrübelerimizi geliştirir. Hatalarımızdan öğrenir ve tekrarını önleriz.
 • Ekip ruhuyla çalışırız, hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi önemseriz.
 • İşin her aşamasına dahil olur, birbirimize her zaman yardım ederiz.
 • Başarıyı kutlamaya ve mutlu çalışma ortamı oluşturmaya da önem verir, başarıyı takdir ederiz.
 • Çalışanlarımızın eğitimine önem verir, onlara yapacağımız yatırımın, organizasyonumuzun gelecekteki başarısı için önemli olduğuna inanırız.
 • Organizasyonumuzun sürdürülebilir büyüme sağlaması için her çalışanımız kendi halefini yetiştirir ve bildiklerini ona öğretir. Yöneticilerimizin en önemli vasfı, kendi yerlerini alabilecek takım arkadaşları yetiştirmektir.
 • Yöneticilerimiz, işleri ve iş akışlarını basitleştirip kolay anlaşılır ve uygulanabilir hale getirmeyi ve başaranların sayısını artırmayı hedeflerler.
 • Çalışanlarımızın görev ve sorumluluklarını detaylı olarak belirten iş tanımları vardır.
 • Tüm önemli iş süreçlerimizi prosedür haline getirir ve aynı çerçevede uygularız.

1. Dürüstlük ve Güvenilirlik

 • ebebek’te işimizi yaparken hiçbir zaman ve hiçbir koşulda yalan söylemez, samimiyet ve dürüstlükle hareket ederiz.

 

2. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

 • Rüşvet ve yolsuzluğu kesin olarak reddederiz. Rüşvet hükümet yetkililerine, kamu görevlilerine, tedarikçi ve tedarikçi adaylarına, ebebek’in ticari faaliyetleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan bir üçüncü kişiye, bu kişilerin verecekleri kararı etkilemek amacıyla para veya başkaca değerli bir şey vermeyi, teklif etmeyi veya vaat etmeyi ya da bir ebebek çalışanının söz konusu kişilerden para veya başkaca değerli bir şeyi veya bunlara dair vaadi kabul etmesini kapsamaktadır.

 

3. Çıkar Çatışması

 • ebebek’teki yetki ve sorumluluklarımız nedeniyle vereceğimiz kararlarda tarafsızlığımızı ortadan kaldırabilecek durumlardan mümkün olduğunca kaçınırız, ebebek’in menfaatleriyle kendi menfaatlerimizin veya yakınlarımızın menfaatlerinin çatışabileceği durumlarla karşılaşmamız halinde yöneticimizi durumdan haberdar ederek ebebek’in menfaati için en iyi sonucu verecek karara yöneliriz.
 • ebebek çalışanlarının işlerini yaparken tarafsız kalmalarını sağlamak amacıyla eşlerin aynı anda ebebek’te çalışmalarına izin vermeyiz.

 

4. Mevzuata Uyum

 • Faaliyetlerimizi yürütürken insan haklarına ve hukuka uygun davranışlar sergileriz. İşimizi yaparken mevzuatın yeterince açık olmadığını veya mevzuat konusunda yeterince bilgili olmadığımızı düşündüğümüz durumlarda tereddüdümüzü mutlaka giderir, yöneticimize veya yetkili mercilere danışarak hareket ederiz.

 

5. Rakiplerle İlişkiler ve Rekabet

 • Adil rekabet kurallarına ve bunu düzenleyen yasalara ve diğer tüm hukuki düzenlemelere uyarız. Rekabeti bozan, engelleyen veya kısıtlayan davranışlardan kaçınırız.
 • Büyüklüğünden bağımsız olarak her rakibimizi önemser, sektörümüze olan katkılarına değer veririz. Rakiplerimiz hakkında olumsuz yorumlarda bulunmaktan kaçınırız.

 

6. Bebeveynlerimizle İlişkiler  

 • Ürünlerimizi seçerken titiz davranırız. Kendi bebeklerimiz için tercih etmeyeceğimiz ürünlere, raflarımızda ve internet sitemizde yer vermeyiz.
 • Satış kaygısıyla değil, bebeveynleri bilgilendirme gayretiyle hareket ederiz.

 

7. Çalışanlarımızla İlişkiler ve Organizasyon

 • Organizasyonumuz içindeki herkes bizim için değerlidir. Organizasyonumuzdaki tüm bireylere unvan ve kıdem gözetmeksizin saygı ve sevgi duyar, davranışlarımızı nezaket ve zarafet kuralları çerçevesinde gerçekleştiririz.
 • Çalışanlarımızın performanslarını; onların çabaları, özverileri ve başarılarını dikkate alarak objektif biçimde değerlendiririz. İşe alma, terfi ve tayinlerde yetkinliği dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlarız.
 • Organizasyonumuzdaki herkes başarımıza katkıda bulunur ve bulunmalıdır. Çalışanlarımızı karar alma süreçlerimize dahil ederiz çünkü en yenilikçi fikirlerin ve çözümlerin ebebek çalışanlarından geldiğine inanırız.
 • Çalışanlarımızın sağlıklı yaşam haklarına saygı duyarız. Onlara güvenli, sağlıklı, temiz çalışma ortamları sunarız. Tüm çalışma alanlarımızda işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun çalışma koşulları sağlanır. ebebek çalışanları güvenli olmayan çalışma koşullarını, işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak alınması gereken ek tedbirleri yöneticilerine veya etik kod ihbar kanalına iletir.
 • İnsan sağlığına önem ve değer veririz. Bu yüzden ekibimiz, özel yaşamında da sigara içmeyen kişilerden oluşur.

 

8. İş Ortaklarımızla İlişkiler

 • Tedarikçilerimizin iş ortağımız olduğunu bilir, büyümenin birlikte başarılacağına inanırız. Ticaret yapmadığımız dönemlerde de onlarla ilişkimizi önemseriz.
 • İş ortaklarımızdan gelen öneri ve şikayetleri değerlendiririz.
 • İş ortaklarımızın ticari bilgilerinin gizliliğine, kendi ticari bilgilerimizin gizliliği kadar önem veririz.
 • İnsan haklarına ve hukukun tüm alanlarına uyumlu, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ilkelerini uygulayan, işçi sağlığı ve güvenliğini önceleyen kişilerle iş ilişkisine girmeye özen gösteririz.

 

9. Hissedarlarımızla İlişkiler

 • Hissedarlarımıza değerli, toplum tarafından saygı duyulan, önceliği kaliteli hizmet vermek olan bir şirkete yatırım yapmış olmanın memnuniyetini yaşatmak için çalışırız.
 • Sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sunmayı hedefleriz.

 

10. Çevre ve Sürdürülebilirlik

 • Ürün ve hizmetlerimizin çevre üzerinde olumsuz etkiye neden olmamasına dikkat ederiz.
 • Sürdürülebilir bir dünya için farkındalığın artmasında aktif rol alır; bu amaçla verimlilik, geri dönüşüm, yeniden kullanım projeleri ile sürdürülebilirliğe katkı sağlarız.
 • Tüm kaynaklarımızı iş amacına uygun olacak şekilde kullanılırız. Şirket kaynaklarını korumak, verimli kullanmak ve israftan kaçınmak tüm çalışanlarımızın sorumluluğudur.

 

11. Gizlilik ve İçsel Bilginin Korunması

 • İşimiz sırasında veya işimiz nedeniyle öğrendiğimiz tüm bilgilerin gizliliğine önem verir, bu bilgileri yalnızca işimizi yapmak için kullanırız. Şirketten ayrılsak dahi gizlilik ilkelerini ihlal etmeyiz.
 • Yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere (“içsel bilgilere”) dayalı olarak sermaye piyasası işlemi yaparak kendimize veya bir başkasına menfaat temin etmenin suç teşkil ettiğini bilir ve bundan kaçınırız. İçsel bilgileri korumak için gerekli tüm önlemleri alırız.
 • Bebeveynlerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlar ve bu bilgileri nasıl kullanacağımızı düzenleyen mevzuata ve şirket prosedürlerine uygun hareket ederiz.

 

12. Hediye Verme ve Kabul Etme, Ağırlama

 • Hediye verme ve kabul etme, ağırlama konularında Hediye Verme, Hediye Kabul Etme ve Ağırlama Politikamıza uygun davranırız.
 • Nakit ve nakit benzeri hediye vermeyiz, kabul etmeyiz.
 • Yaptığımız işle ilgisi bulunmayan, kendimize veya yakınlarımıza yönelik olan ve makul değerin üzerinde kalan ağırlama, bir etkinliğe katılma; üyelik, işe alım vaadi gibi teklifleri kabul etmeyiz; kamu görevlileri dahil olmak üzere iş ilişkisinde olduğumuz kişilere bu tür teklifler ve hediyeler sunmayız.
 • Çalışanlarımız ancak ticari teamüllere uygun, makul değerde, düzenlilik arz etmeyen, görevleri kapsamında verecekleri kararları etkilemeyecek nitelikteki hediyeleri kabul edebilirler ve verebilirler.

 

13. Reklam, Medya İlişkileri ve Sosyal Medya Kullanımı

 • Satış ve pazarlama faaliyetlerimizde yanıltıcı ya da aldatıcı reklam yapmaz, gerçeğe aykırı beyanda bulunmayız. Reklamlarımızda ve sosyal medya paylaşımlarımızda cinsiyet, din, dil ve ırk ayrımı yapılmaz, bireyleri küçük düşürücü ve/veya şiddet içeren unsurlara yer verilmez.
 • Medya kuruluşlarına eşit mesafede durur ve bu kuruluşlarla eşit ilişki kurarız. Medyaya dürüst ve güvenilir bilgi veririz.
 • Çalışanlarımızın sosyal medya hesaplarının özel yaşamlarının bir parçası olduğunu bilir, sosyal medya hesaplarında ebebek adına görüş beyan ettikleri izlenimini oluşturacak paylaşımlarından kaçınmalarını bekleriz.

 

14. Bağış ve Sponsorluklar

 • Sosyal sorumluluk bilinciyle bağış yapar ve ebebek’in kurum kültürüne uygun etkinliklere sponsor oluruz. Bağış ve sponsorluk kararı verirken annelerin, bebeklerin, çocukların ve engellilerin desteklenmesi ve korunması; doğal afetlerin sonuçlarıyla mücadele, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, doğanın korunması gibi konuları önceleriz. Siyasi kampanyalara ve etkinliklere bağış ya da sponsorluk desteği sağlamaz, organizasyonumuz adına siyasi bir harekette bulunmayız.

 

15. Uyumsuzlukların ve Şüphelerin Dile Getirilmesi

 • ebebek etik koduna uyumsuzlukların veya uyumsuzluk bulunduğuna dair şüphelerin dile getirilmesini önemser ve destekleriz. Branşımız dışında olsa dâhi görmezlikten gelmez, çözüm için aksiyon alırız.
 • Tüm yöneticilerimiz kendilerine bağlı olarak çalışanların ve şirket adına iş ilişkisi içerisinde oldukları iş ortaklarının ebebek etik koduna uygun davranıp davranmadığını izler.
 • Tüm yöneticilerimiz kendilerine bağlı olarak çalışanların düşüncelerini, misilleme korkusu olmadan rahatlıkla dile getirebilecekleri bir ortam yaratarak etik koda aykırı iş ve davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini her fırsatta beyan ve eylemleriyle teyit eder.
 • ebebek etik kod ihlallerine veya ihlal şüphelerine dair ihbarlar etik kod ihbar kanalı olan etik@ebebek.com adresi üzerinden yapılmalıdır.
 • Etik kod ihlal veya ihlal şüphelerinin bildiriminin, etik kod ihbar kanalına derhal yapılması, ihlal veya ihlal şüphesini tespit eden çalışanın sorumluluğundadır. Aynı şekilde, yöneticiler de kendilerine ulaşan sözlü ihbarlar dahil olmak üzere tüm ihbarları etik kod ihbar kanalına derhal iletmekle yükümlüdür.
 • Talep etmesi halinde, etik kod ihbar kanalına ihbarda bulunan kişinin kimlik bilgileri gizli tutulur. İhbar neticesinde yapılacak ön inceleme ve gerekmesi halinde başlatılacak iç soruşturma gizlilik içerisinde yürütülür.
 • İhbarda bulunan kişi, itham edilen kişinin kişilik haklarına saygılı davranır.
 • Kasten asılsız ve yanıltıcı ihbarda bulunan kişiler disiplin prosedürü uygulanır.

 

16. Etik Kurul

 • Etik kod ihbar kanalına gelen veya diğer yöntemlerle iletilen ihbarların ve şüphelerin değerlendirilmesinden ve sonuçlandırılmasından Etik Kurul yetkili ve sorumludur. Etik Kurul gerekli gördüğü durumlarda, iç soruşturmanın yürütülmesi için danışmanlık hizmeti alınmasına karar verebilir.
 • Gelen ihbar neticesinde iç soruşturma başlatıp başlatmamaya Etik Kurul karar verir. Bir iç soruşturma başlatılması halinde Etik Kurul, iç soruşturmayı İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Direktörlüğü eliyle yürütür. Direktörlük tarafından hazırlanacak soruşturma raporunu değerlendirdikten sonra gerekli kararları alır.
 • Etik Kurul, Genel Müdür, İnsan Kaynakları Direktörü ve İç Kontrol, Risk Yönetimi & İç Denetim Direktörü’nden oluşur. Soruşturmaya konu olan vakanın büyüklüğü; iddiaya konu olan kişi veya kişilerin şirketteki pozisyonuna göre Group CEO da Etik Kurul’a davet edilir.
 • Etik Kurul’un değerlendirdiği ihbarın ilişkili olduğu departmanın yöneticisi soruşturmanın bağımsızlığını zedelememek amacıyla, Etik Kurul’un sözü edilen ihbarla ilgili kararlarına katılamaz.
 • Etik Kurul, ihbarların gizlilik çerçevesinde incelenmesine ve soruşturulmasına, iddiaların araştırılması sürecinde itham edilen kişinin haklarının ihlal edilmemesine yönelik tüm tedbirleri alır.

 

17. İhbarların Değerlendirilmesi ve İç Soruşturma

 • Etik Kod ihbar kanalından veya diğer kanallardan iletilen ihbar, İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Direktörlüğü’nce karşılanır. Direktörlük yapacağı ön araştırma neticesinde hazırlayacağı ihbarın, ebebek etik kodu kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve iç soruşturma başlatılması gerekip gerekmediği konusundaki görüşünü de içeren ön raporunu Etik Kurul’a sunar.
 • İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Direktörlüğü’nün ön raporunu inceleyen Etik Kurul’un iç soruşturma başlatılmasına karar vermesi halinde, iç soruşturma, İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Direktörlüğü tarafından yürütülür, Etik Kurul tarafından aksi bir karar çıkmamışsa ilgili direktör konu ile ilgili olarak bilgilendirilir. Etik Kurul, iç soruşturma başlatılmasına dair kararında iç soruşturma raporunun tamamlanması için makul bir süre belirler.
 • İç soruşturma sırasında İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Direktörlüğü, şirketin tüm departmanlarından iç soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeyi isteme yetkisine sahiptir. Direktörlük, iç soruşturma neticesinde hazırlayacağı iç soruşturma raporunu Etik Kurul’a yazılı olarak sunar.
 • Etik Kurul iç soruşturma raporunu inceler; İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Direktörlüğü’nden iç soruşturmanın genişletilmesini istemeye gerek görmemesi halinde ilgililer hakkında disiplin prosedürünün işletilmesi, Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet veya ihbarda bulunulması ve hukuk davası açılması kararları dahil olmak üzere gerekli kararları alarak iç soruşturmayı tamamlar.