ebebek Kurumsal

Etik Kurallar

Etik Kurallar

Burada açıklanan etik kurallar ebebek çalışanları tarafından yazılmıştır. Bu kurallar tüm ebebek çalışanlarını, Yönetim Kurulu üyelerini ve hissedarlarını (“ebebek üyeleri”) kapsar.

Tüm ebebek üyeleri “ebebek etik kuralları”na uymakla yükümlüdürler.

• ebebek sürekli öğrenen bir organizasyondur.
• Organizasyonumuz yalın, basit ve güçlüdür.
• En değerli varlıklarımız bebeveynlerimiz, çalışanlarımız ve ürünlerimizdir.
• Davranışlarımızda nezaket ve zarafet bizim için önemli değerlerdir.
• Ekip ruhuyla çalışırız, hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi önemseriz.
• Hiçbir zaman ve hiçbir koşulda yalan söylemez, samimiyet ve dürüstlükle hareket ederiz.
• Hata yapmak tecrübelerimizi geliştirir, ancak aynı hatanın tekrar etmesini kabul etmeyiz ve bunu
önleriz.
• Tüm önemli iş süreçlerimizi prosedür haline getirir ve aynı çerçevede uygularız.
• Her büyüklükteki rakibimizi önemser, sektörümüze olan katkılarına değer veririz. Rakiplerimiz
hakkında olumsuz yorumlarda bulunmaktan kaçınırız.
• Kararlarımızı gerçekçi verilere dayandırırız. İstatistiklere önem verir, sadece ölçebildiğimiz şeyleri
geliştirebileceğimize inanırız.

• Ürün yelpazemizi bebeveynlerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak belirleriz, zengin ürün
çeşitliliği sunarız.
• Ürünlerimizi seçerken titiz davranırız. Kendi bebeklerimiz için tercih etmeyeceğimiz ürünlere,
raflarımızda ve internet sitemizde yer vermeyiz.
• Satış kaygısıyla değil bilgilendirme gayretiyle hareket ederiz.
• Mağazalarımızı, bebeveynlerimizin kolay ulaşımını dikkate alarak konumlandırırız.
• Bebeveynlerimizin hesaplı fiyatlardan alışveriş yapabilmeleri için masraf ve giderlerimize dikkat
ederiz.
• Bebeveynlerimizin geri bildirimlerini can kulağıyla dinler, aksayan yönlerimizi onlardan öğrenip hızlı
çözüm sağlarız.
• Bebeveynlerimizin, bebeklerine karşı yoğun duygularını anlamaya gayret eder, bu süreçteki kaygı ve
telaşlarına saygı duyarız.
• Bebeveynlerimize satış sonrasında da üstün hizmet sunmaya devam ederiz.

• Organizasyonumuz içindeki herkes bizim için değerlidir. Organizasyonumuzdaki bütün bireylere,
rütbe ve kıdem gözetmeksizin, saygı ve sevgi duyarız.
• Çalışanlarımızın performanslarını ; onların çabaları, özverileri ve başarılarını dikkate alarak objektif
biçimde değerlendiririz. İşe alma, terfi ve tayinlerde yetkinliği dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat
eşitliği sağlarız.
• Organizasyonumuzdaki herkes başarımıza katkıda bulunur ve bulunmalıdır. Çalışanlarımızı her
aşamada operasyona dahil ederiz, çünkü en yenilikçi fikirlerin ve çözümlerin çalışanlarımızdan
geldiğine inanırız.
• İşimiz sırasında öğrendiğimiz özel bilgilerin gizliliğine önem veririz. Şirketten ayrılsak dahi gizlilik
ilkelerini ihlal etmeyiz.
• Şirketimizin kaynaklarını verimli kullanır, menfaatlerini korumak bilinciyle hareket ederiz. Şirketimizi
zarara sokacak her türlü eylemden kaçınırız.
• Aksaklık ya da sorunlarla karşılaştığımızda, branşımız dışında olsa dâhi görmezlikten gelmez, çözüm
için aksiyon alırız.
• Organizasyonumuz adına siyasi bir harekette bulunmayız.
• Çalışanlarımızın sağlıklı yaşam haklarına saygı duyarız. Onlara sağlıklı, temiz çalışma ortamları
sunarız.
• Çalışanlarımızın eğitimine önem verir, onlara yapacağımız yatırımın, organizasyonumuzun
gelecekteki başarısı için önemli olduğuna inanırız.
• Yoğun çalışmanın yanında, başarıyı kutlamaya ve mutlu çalışma ortamı oluşturmaya da önem verir,
başarıyı takdir ederiz.
• Yöneticilerimiz, işleri ve iş akışlarını basitleştirip kolay anlaşılır ve uygulanabilir hale getirmeyi ve
başaranların sayısını artırmayı hedeflerler.
• Çalışanlarımızın görev ve sorumluluklarını detaylı olarak belirten iş tanımları vardır. İş tanımı
olmayan personelimiz yoktur.
• Yöneticilerimiz kendi alanlarında tecrübeli, yetkin ve işi bilen ancak yeni şeyler öğrenmeye açık
kişilerdir.
• İşin her aşamasına masamızdan kalkarak fiziken de dahil olur, birbirimize her zaman yardım ederiz.
• Organizasyonumuzun sürdürülebilir büyüme sağlaması için her çalışanımız kendi halefini yetiştirir
ve bildiklerini ona öğretir. Yöneticilerimizin en önemli vasfı, kendi yerlerini alabilecek takım
arkadaşları yetiştirmektir.
• Şirketimizde karı-koca olarak çalışılmamaktadır.

• Tedarikçimizin iş ortağımız olduğunu bilir, büyümenin birlikte başarılacağına inanırız. Ticaret
yapmadığımız dönemlerde de onlarla ilişkimizi önemseriz.
• Yükümlülüklerimizin bilinciyle hareket eder, tedarikçilerimizin önemli müşterisi olarak kalmayı
hedefleriz.
• Birlikte iş yaptığımız veya yapacağımız hiçbir firma veya kişiden hediye kabul etmeyiz.
• Tedarikçimizin ticari bilgilerinin gizliliğine, kendi ticari bilgilerimiz kadar hassasiyet gösteririz.

• Değerli, toplum tarafından saygı duyulan, önceliği kaliteli hizmet vermek olan bir şirkete yatırım
yapmış olmanın memnuniyetini yaşatmak için çalışırız.
• Devlet, finans kuruluşları ve tedarikçiler nezdinde yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine
getiren bir şirket olarak hareket ederiz.
• Sürdürülebilir büyüme ve karlılık sunmayı hedefleriz.

• Toplum kaynaklarının verimli kullanımını önemser, israftan kaçınırız.
• Ürün ve hizmetlerimizin olumsuz çevre etkisine neden olmamasına dikkat ederiz.
• İnsan sağlığına önem ve değer veririz. Bu yüzden ekibimiz, özel yaşamında da sigara içmeyen
kişilerden oluşur.