ebebek Kurumsal

Ara

Çözüm Odaklı Liderlik İlkeleri

Çözüm Odaklı Liderlik İlkeleri

1 “Bebekoloji Felsefesi”ni benimser ve benimsetir.
ebebek çalışanları, şirketin önceliğine bebekoloji felsefesini koyar ve bebeveynin istek ve beklentilerine göre hareket eder. Bebeveyn gibi düşünmeye ve onları anlamaya çalışır, tüm davranış ve kararlarında bu felsefeyi odağına alır.

2 Daima büyük resmi görür ve gelecek odaklıdır
ebebek çalışanları, şirketin nereye gitmek istediğini, hedeflerini net olarak görür, bilir ve bu hedefe gidebilmek için sadece kendi işindeki değil, diğer işlerdeki sorumluluklarını da görür ve hisseder, farklı bölümlerden gelen fikir ve desteklere açıktır. İşlere bütünsel bakar ve büyük resmi görebilir. Tuğla üstüne tuğla koyarken büyük bir yapı inşa ettiğini bilir, yapının son halini hayal ederek çalışır.

3 “Yalınlıktan ödün vermeden yeni fikir ve önerilerin önünü açar.
ebebek çalışanları, şirketin önceliğine bebekoloji felsefesini koyar ve bebeveynin istek ve beklentilerine göre hareket eder. Bebeveyn gibi düşünmeye ve onları anlamaya çalışır, tüm davranış ve kararlarında bu felsefeyi odağına alır.

4 Soğukkanlı ve sabırlıdır
ebebek çalışanları, hayallerini gerçekleştirebilmek için öncelikle gelecek hedeflerinden beslenir. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için soğukkanlı bir şekilde, telaşa kapılmadan, acele etmeden,kararlılıkla, sabır ve sebatla işini sonuna kadar götürür, verdiği sözde durur.

5 Daima hem öğrenci hem de öğretmendir, yerine geçecek kişiyi yetiştirir.
ebebek çalışanları, şirketin önceliğine bebekoloji felsefesini koyar ve bebeveynin istek ve beklentilerine göre hareket eder. Bebeveyn gibi düşünmeye ve onları anlamaya çalışır, tüm davranış ve kararlarında bu felsefeyi odağına alır.

6 Daima daha iyiye odaklanır
ebebek çalışanları, daha iyinin bitmeyen bir yolculuk olduğunu bilir ve ona göre davranır. Bir işi yaparken varsayımlarla hareket etmekten kaçınarak sayısal verileri kullanır, sistematik bir şekilde analiz yapar, neden sonuç ilişkilerini kavrar ve sonuca ulaşır. Kısıtlı kaynakları verimli kullanarak sürdürülebilir çevre bilinci ile hareket eder.

“Tutkulu ve samimidir.
ebebek çalışanları, işlerini tutku ile yapar, bu tutkularını ekiplerine ve çevrelerine aşılama gayreti ile samimiyetle çalışır.
Enerjiktir, sadece masa başında iş delege etmez, sahaya inerek işe bizzat dahil olur.

8 Biz bilinci ile hareket eder
ebebek çalışanları, asla “ben bilirim” demez, “biz biliriz ve yapabiliriz” kabulü ile çalışır, mütevazi, nazik ve yapıcıdır. Fikir ayrılığına düştüğünde ve tartışmalarda, haklı çıkmak için uğraşmaz, çözüm ve uzlaşı için çaba harcar. Başkalarının başarılarını takdir eder.

9 Etkin bir dinleyicidir.
ebebek çalışanları, etkin bir dinleyici olma gayreti gösterir. Anlaşabilmenin ve iyi bir iletişim kurmanın ön koşulunun iyi bir dinleyici olmaktan geçtiğine inanır. Ekiplerini de bu yönde geliştirir, can kulağı ile dinleme ve anlamanın değerli olduğu bir kültür oluşturur.

0 Karşılaşılan her durumda önce kendi sorumluluğunu arar
ebebek çalışanları, sorumluluk sahibidir. Bir sorun karşısında suçlu aramaz, mazeret ve gerekçe üretmez. Probleme ilişkin önce kendi sorumluluğuna odaklanır, sorunla yüzleşip hataları öğrenme fırsatı olarak görerek yapıcı bir yaklaşımla çözüme gitme yolunu seçer. Mevcut işleri ile ilgili bir hata yaptığında erdemle hatasını kabul eder, bunu bir öğrenme olarak görür.