ebebek Kurumsal

Ara

Yatırımcı İlişkileri

Ortaklık ve Yönetim Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
Ahmet Afif TOPBAŞ 26.409.567 26.409.567 16,51
Mahmud Muhammed TOPBAŞ 25.081.608 15,68 17,26
Musa TOPBAŞ 25.026.000 15,64 17,24
Halil ERDOĞMUŞ 17.298.737 10,81 11,87
Fatma Hande TOPBAŞ 9.369.022 5,86 6,49
Fatma Zehra ÜLKER 9.352.856 5,85 6,49
DİĞER 47.462.210 29,65 20,47
TOPLAM 160.000.000 100 100

Şirket payları her bir eşit ve 1 TL nominal değerli A ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubuyla temsil edilmektedir ve A grubu paylar pay sahibine oy hakkı imtiyazı ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı sağlamaktadır. Her bir A grubu pay, sahibine 5 oy hakkı verirken B grubu paylar sahibine 1 oy hakkı vermektedir. İlaveten, Yönetim Kurulu teşkilinde, Yönetim Kurulu üyelerinden yarısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. 

Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. B Grubu payların imtiyazı yoktur.

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı(%)
Ahmet Afif TOPBAŞ 26.409.567 TRY 16,51
Mahmud Muhammed TOPBAŞ 24.960.000 TRY 15,60
Musa TOPBAŞ 24.960.000 TRY 15,60
Halil ERDOĞMUŞ 17.181.730 TRY 10,74
Fatma Hande TOPBAŞ 9.352.856 TRY 5,85
Fatma Zehra ÜLKER 9.352.856 TRY 5,85
Kamal Antony HATOUM 5.012.845 TRY 3,13
Osman MOLLAALİOĞLU 1.323.389 TRY 0,83
Mustafa Latif TOPBAŞ 738.284 TRY 0,46
Tahir Uğur TEMİZER 668.380 TRY 0,42
Bedia Ebru IŞIN 40.093 TRY 0,03