ebebek Kurumsal

Ara

Yatırımcı İlişkileri

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu