ebebek Kurumsal

Ara

Yatırımcı İlişkileri

İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

Şirket payları her bir eşit ve 1 TL nominal değerli A ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubuyla temsil edilmektedir ve A grubu paylar pay sahibine oy hakkı imtiyazı ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı sağlamaktadır. Her bir A grubu pay, sahibine 5 oy hakkı verirken B grubu paylar sahibine 1 oy hakkı vermektedir. İlaveten, Yönetim Kurulu teşkilinde, Yönetim Kurulu üyelerinden yarısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. 

Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. B Grubu payların imtiyazı yoktur.